Basit

Geri dön
Bellek Modülü


Bu modül sayesinde bellek operasyonları yapabilirsin.

x = Bellek.Yeni( SafRakam Boyut; Karakter Kip = "b" )
Bellekte yeni bir alan rezerve eder ve o alana erişmek için, erişim adresini "x" adresine kaydeder. "x" bir işaret olmalıdır. Alanı rezerve edebilmek için bir boyut belirlemek gerekiyor. En ufak boyut 1'dir. Boyut kipe göre değerlendirilir. Kip değerleri şöyle: b = Bayt, kb = KiloBayt, mb = MegaBayt.

x = Bellek.Esnet( İşaret kaynak; SafRakam Boyut; Karakter Kip = "b" )
Önceden rezerve edilmiş olan bir bellek alanı esnetilir. Yani boyutu kısalabilir, yada genişleyebilir. Parametre olarak kaynak yerine önceki adres girilir ve ikinci parametreye yeni boyut değeri girilir. "x" sonuç olarak yeni adresi alacaktır. Boyut kipe göre değerlendirilir. Kip değerleri şöyle: b = Bayt, kb = KiloBayt, mb = MegaBayt.

Bellek.Sıfırla( İşaret kaynak )
"x" bellekte rezerve edilmiş alanın adresidir. Bu adres mutlaka doğru girilmelidir. Doğru ise, o adres tekrar bellekten kaldırılır. Yanlış veya geçersiz ise, uygulama zorunlu hata vererek sonlandırılır.

Bellek.Boşalt( İşaret kaynak )
"x" bellekte rezerve edilmiş alanın adresidir. Bu alanındaki tüm baytlar sıfırlanır, fakat alanın kendisi kaldırılmaz. Adres yanlış veya geçersiz ise, uygulama zorunlu hata vererek sonlandırılır.

BaytSonuç = Bellek.BaytYaz( İşaret kaynak; İşaretDeğil SafRakam Pozisyon; Bayt Veri )
Bellek alanında istenilen pozisyona belirtilen veri girilir. Bu veri 0 ile 255 arası bir değer olabilir. BaytSonuç başarı durumunda 1, başarısızlık durumunda 0 değerini alır.

v = Bellek.BaytOku( İşaret kaynak; İşaretDeğil SafRakam Pozisyon; )
Bellek alanında istenilen pozisyonda bulunan bayt değerini sayısal bir değişken olan "v" adresine geri verir.

BaytSonuç = Bellek.ÇiftBaytYaz( İşaret kaynak; İşaretDeğil SafRakam Pozisyon; ÇiftBayt Veri )
Bellek alanında istenilen pozisyona belirtilen veri girilir. Bu veri 0 ile 65535 arası bir değer olabilir. BaytSonuç başarı durumunda 1, başarısızlık durumunda 0 değerini alır.

v = Bellek.ÇiftBaytOku( İşaret kaynak; İşaretDeğil SafRakam Pozisyon; )
Bellek alanında istenilen pozisyonda bulunan çiftbayt değerini sayısal bir değişken olan "v" adresine geri verir.

BaytSonuç = Bellek.KüçükRakamYaz( İşaret kaynak; İşaretDeğil SafRakam Pozisyon; KüçükRakam Veri )
Bellek alanında istenilen pozisyona belirtilen veri girilir. Bu veri -32768 ile +32767 arası bir değer olabilir. BaytSonuç başarı durumunda 1, başarısızlık durumunda 0 değerini alır.

v = Bellek.KüçükRakamOku( İşaret kaynak; İşaretDeğil SafRakam Pozisyon; )
Bellek alanında istenilen pozisyonda bulunan küçük rakam değerini sayısal bir değişken olan "v" adresine geri verir.

BaytSonuç = Bellek.SafRakamYaz( İşaret kaynak; İşaretDeğil SafRakam Pozisyon; SafRakam Veri )
Bellek alanında istenilen pozisyona belirtilen veri girilir. Bu veri 0 ile 4294967295 arası bir değer olabilir. BaytSonuç başarı durumunda 1, başarısızlık durumunda 0 değerini alır.

v = Bellek.SafRakamOku( İşaret kaynak; İşaretDeğil SafRakam Pozisyon; )
Bellek alanında istenilen pozisyonda bulunan saf rakam değerini sayısal bir değişken olan "v" adresine geri verir.

BaytSonuç = Bellek.RakamYaz( İşaret kaynak; İşaretDeğil SafRakam Pozisyon; Rakam Veri )
Bellek alanında istenilen pozisyona belirtilen veri girilir. Bu veri -2147483648 ile +2147483647 arası bir değer olabilir. BaytSonuç başarı durumunda 1, başarısızlık durumunda 0 değerini alır.

v = Bellek.RakamOku( İşaret kaynak; İşaretDeğil SafRakam Pozisyon; )
Bellek alanında istenilen pozisyonda bulunan rakam değerini sayısal bir değişken olan "v" adresine geri verir.

BaytSonuç = Bellek.EsnekRakamYaz( İşaret kaynak; İşaretDeğil SafRakam Pozisyon; EsnekRakam Veri )
Bellek alanında istenilen pozisyona belirtilen veri girilir. Bu veri 32Bit derlemede -2147483648 ile +2147483647 ve 64Bit derlemede -9223372036854775808 ile +9223372036854775807 arası bir değer olabilir. BaytSonuç başarı durumunda 1, başarısızlık durumunda 0 değerini alır.

v = Bellek.EsnekRakamOku( İşaret kaynak; İşaretDeğil SafRakam Pozisyon; )
Bellek alanında istenilen pozisyonda bulunan saf rakam değerini sayısal bir değişken olan "v" adresine geri verir.

BaytSonuç = Bellek.SafEsnekRakam( İşaret kaynak; İşaretDeğil SafRakam Pozisyon; SafEsnekRakam Veri )
Bellek alanında istenilen pozisyona belirtilen veri girilir. Bu veri 32Bit derlemede 0 ile 4294967295 arası ve 64Bit derlemede 0 ile 18446744073709551615 arası bir değer olabilir. BaytSonuç başarı durumunda 1, başarısızlık durumunda 0 değerini alır.

v = Bellek.SafEsnekRakamOku( İşaret kaynak; İşaretDeğil SafRakam Pozisyon; )
Bellek alanında istenilen pozisyonda bulunan saf rakam değerini sayısal bir değişken olan "v" adresine geri verir.

BaytSonuç = Bellek.GenişRakamYaz( İşaret kaynak; İşaretDeğil SafRakam Pozisyon; GenişRakam Veri )
Bellek alanında istenilen pozisyona belirtilen veri girilir. Bu veri -9223372036854775808 ile +9223372036854775807 arası bir değer olabilir. BaytSonuç başarı durumunda 1, başarısızlık durumunda 0 değerini alır.

v = Bellek.GenişRakamOku( İşaret kaynak; İşaretDeğil SafRakam Pozisyon; )
Bellek alanında istenilen pozisyonda bulunan saf rakam değerini sayısal bir değişken olan "v" adresine geri verir.

BaytSonuç = Bellek.SafGenişRakamYaz( İşaret kaynak; İşaretDeğil SafRakam Pozisyon; SafGenişRakam Veri )
Bellek alanında istenilen pozisyona belirtilen veri girilir. Bu veri 0 ile 18446744073709551615 arası bir değer olabilir. BaytSonuç başarı durumunda 1, başarısızlık durumunda 0 değerini alır.

v = Bellek.SafGenişRakamOku( İşaret kaynak; İşaretDeğil SafRakam Pozisyon; )
Bellek alanında istenilen pozisyonda bulunan saf rakam değerini sayısal bir değişken olan "v" adresine geri verir.

BaytSonuç = Bellek.KüçükVirgülYaz( İşaret kaynak; İşaretDeğil SafRakam Pozisyon; KüçükVirgül Veri )
Bellek alanında istenilen pozisyona belirtilen veri girilir. Bu veri -1175494e-38 ile +3402823e+38 arası bir değer olabilir. BaytSonuç başarı durumunda 1, başarısızlık durumunda 0 değerini alır.

v = Bellek.KüçükVirgülOku( İşaret kaynak; İşaretDeğil SafRakam Pozisyon; )
Bellek alanında istenilen pozisyonda bulunan virgül değerini virgüllü sayısal bir değişken olan "v" adresine geri verir.

BaytSonuç = Bellek.VirgülYaz( İşaret kaynak; İşaretDeğil SafRakam Pozisyon; Virgül Veri )
Bellek alanında istenilen pozisyona belirtilen veri girilir. Bu veri -22250738585072013e-308 ile +17976931348623157e+308 arası bir değer olabilir. BaytSonuç başarı durumunda 1, başarısızlık durumunda 0 değerini alır.

v = Bellek.VirgülOku( İşaret kaynak; İşaretDeğil SafRakam Pozisyon; )
Bellek alanında istenilen pozisyonda bulunan virgül değerini virgüllü sayısal bir değişken olan "v" adresine geri verir.

BaytSonuç = Bellek.MetinYaz( İşaret kaynak; İşaretDeğil SafRakam Pozisyon; Metin Veri )
Bellek alanında istenilen pozisyona belirtilen veri girilir. Alan metni alacak kadar geniş bir alana sahip olmalıdır, aksi taktirde metin sadece girilebilecek yer kadar girilir, gerisi girilmez. Karakter başına iki bayt gerektirir. BaytSonuç başarı durumunda 1, başarısızlık durumunda 0 değerini alır.

v = Bellek.MetinOku( İşaret kaynak; İşaretDeğil SafRakam Pozisyon; KarakterAdeti = 0 )
Bellek alanında istenilen pozisyonda bulunan metinsel değeri metinsel bir değişken olan "v" adresine geri verir. KarakterAdeti = 0 ise, metin sonuna kadar okunur, aksi taktirde belirtilen adet kadar okunur. Maksimum mevcut karakterden fazla okunmaz.

BaytSonuç = Bellek.AsciiMetniYaz( İşaret kaynak; İşaretDeğil SafRakam Pozisyon; AsciiMetni Veri )
Bellek alanında istenilen pozisyona belirtilen veri girilir. Alan metni alacak kadar geniş bir alana sahip olmalıdır, aksi taktirde metin sadece girilebilecek yer kadar girilir, gerisi girilmez. Karakter başına bir bayt gerektirir. BaytSonuç başarı durumunda 1, başarısızlık durumunda 0 değerini alır.

v = Bellek.AsciiMetniOku( İşaret kaynak; İşaretDeğil SafRakam Pozisyon; KarakterAdeti = 0 )
Bellek alanında istenilen pozisyonda bulunan metinsel değeri metinsel bir değişken olan "v" adresine geri verir. KarakterAdeti = 0 ise, metin sonuna kadar okunur, aksi taktirde belirtilen adet kadar okunur. Maksimum mevcut karakterden fazla okunmaz.

Bellek.Kopyala( İşaret hedef; kaynak )
Bir bellek alanını diğer bellek alanına kopyalar. Hedef alan yeterli kapasiteye sahip olmalıdır.

Bellek.Kopyala( İşaret hedef; kaynak; İşaretDeğil SafRakam Pozisyon = 0 )
Bir bellek alanını diğer bellek alanına, pozisyondan itibaren kopyalar. Hedef alan yeterli kapasiteye sahip olmalıdır.

Bellek.Kopyala( İşaret hedef; İşaretDeğil SafRakam hedefPoz; hedefBoyut; İşaret kaynak; İşaretDeğil SafRakam kaynakPoz; kaynakBoyut )
Bir bellek alanından bir bölümü diğer bellek alanının bir bölümüne kopyalar. Hedef alan yeterli kapasiteye sahip olmalıdır.

x = Bellek.Kopyala( İşaret kaynak; İşaretDeğil Karakter Kip = "bayt" )
Bellek alanında bulunan verileri "x" isimli dizilime kopyalar. Değerlerin nasıl kopyalanacağını kip belirler. Kip değerleri şöyle: ascii, bayt, yarıbayt, çiftbayt, küçükrakam, safküçükrakam, karakter, rakam, safrakam, esnekrakam, safesnekrakam, genişrakam, safgenişralam, küçükvirgül, virgül.

x = Bellek.Oluştur( Dizilimsel Esnek kaynak; Değişlen Karakter Kip = "bayt" )
Esnek türlü bir dizilimden yola çıkarak yeni bellek alanı oluşturulur ve dizilimin içerdiği değerler o bellek alanına kopylanır. Değerlerin nasıl kopyalanacağını kip belirler. Kip değerleri şöyle: ascii, bayt, yarıbayt, çiftbayt, küçükrakam, safküçükrakam, karakter, rakam, safrakam, esnekrakam, safesnekrakam, genişrakam, safgenişralam, küçükvirgül, virgül.

Bellek.Tersle( İşaret kaynak; İşaretDeğil Karakter Kip = "b" )
Bellek alanındaki verileri tersine çevirir. Başta bulunan baytlar sona, sondaki başa geçer. Verilerin çevirimi kipe göre değerlendirilir. Kip değerleri şöyle: b = Bayt, kb = KiloBayt, mb = MegaBayt.

Örnek

İnternetten bilgi edinme

Geri dönGiriş      Kaydol      Bilgi      Gizlilik      Site HaritasıBu İnternet sitesinde bulunan tüm kod, görsel kaynaklar ve bilgi, özellikle belirtilmemiş ise, 5M-Ware'e aittir ve tüm hakları saklıdır. Bu kaynakların izinsiz kopyalanması, izinsiz başka platformlarda kullanılması yasaktır. Ayrıntılı bilgi için Kullanıcı Sözleşmesini inceleyebilirsin.


ok
Bu web sitesi çerezleri saklamaz. İletişim formu aracılığıyla yapılan sorular geçici olarak saklanır ve işlemden sonra silinir. Yazı tipleri Google’dan alınmıştır. Ayrıntılı bilgi için  Gizlilik Politikamızı  inceleyin.

5M-Ware Youtube Videoları Blogger Tumblr


Icons erstellt von Freepik from www.flaticon.com


Tüm Telif Hakkı Saklıdır© 2019-2023 5M-Ware
info@basit.web.tr