Basit

Geri dön
Prosedürler


Prosedürler bir yemek-tarifi kitabının sayfaları gibidir. Her sayfa bir yemeğin tarifini yapar. Mesela 17ci sayfadaki yemek tarifine bakalım.

Adım adım yemeğin nasıl hazırlanacağı hakkında bilgi verir.

Bir prosedürde aynen böyle belli bir işi halletmek için tüm gereken adımları tek komut altında toplar.

Bu belli işi yapmak için her zaman o işi gören prosedürü çalıştırmak yeterlidir. Basitte tüm kodlamalar prosedürler ile yapılır. Prosedürlerin kapsama alanları "lokal birim" olarak belirlenir.

Prosedürlerin özellikleri:Prosedür Tanımı

En basit tanımlama yöntemi:

Prosedür ADI ()
   ...
ProsedürSon


Sonuç geri vermeli:

Prosedür ADI () Rakamdır
   ...
ProsedürSon


Parametreli:

Prosedür ADI ( Rakam rak1; rak2; Metin met )
   ...
ProsedürSon


Standart değerli parametreli:

Prosedür ADI ( Rakam rak1; rak2 = 5; Metin met1 = "A"; met2; Bayt c = 0 )
   ...
ProsedürSon


Parametreli ve sonuç geri vermeli:

Prosedür ADI ( Rakam rak1; rak2; Metin met ) Dizilimsel Virgüldür
   ...
ProsedürSon


Prosedürü kodlamak yeterli değil. İşlem yapması için, onu işlem yapacağı kod bölümünde çalıştırmak gerekir. Prosedürleri hemen tanırsın. Yapı her zaman aynıdır. Prosedürün adı gelir ve hemen ardına () çifti gelir. Eğer parametreleri yoksa parantez açılır ve kapanır. Eğer parametreleri varsa, o halde parantez için parametreler girilir. Birden fazla parametreyi ayırt etmek için Semikolon işareti kullanılır:

Prosedür deBirŞey( Metin neDiyim; başkaNeDiyim )
   MetinselDenetim neDiyim && başkaNeDiyim
ProsedürSon

Prosedür Başlat ()
   deBirŞey( "Merhaba"; "Dünya" )
ProsedürSon


Prosedürün parametre yapısı aynı değişken ve dizilim tanımlama gibidir. Örnek:

   Prosedür ADI ( Rakam a; b; Virgül c; d; Metin e; f ) ...

Prosedür işlem yaptıktan sonra geriye bir sonuç verebilir. Eğer bir sonuç geriye verilecekse, bunu belirtmek lazım. Örnek:

Prosedür deBirŞey() Metindir
   Sonuç "Merhaba Dünya"
ProsedürSon

Prosedür Başlat ()
   MetinselDenetim deBirŞey()
ProsedürSon


Sonuç verme türleri normal, dizilimsel, işaretli, dizilimsel işaretli veya işaret olabilir:

Veri Türü Bit Adeti Kapasitesi Amacı
YarıBayttır 8 -128 + 127 En düşük sayısal değerleri karşılamak içindir
Bayttır 8 0 - 255 En düşük, fakat pozitif olan sayısal değerleri karşılamak içindir
Asciidir 8 0 - 255 Ascii Tablosunun karakterlerini desteklemek içindir (Özellikle C fonksiyonlarıyla veri alışverişinde bulunurken gereklidir)
ÇiftBayttır 16 0 - 65535 Geniş bir banda sahip olup, sadece pozitif sayısal değerleri karşılamak içindir
SafKüçükRakamdır 16 0 - 65535 Geniş bir banda sahip olup, sadece pozitif sayısal değerleri karşılamak içindir
KüçükRakamdır 16 -32768 - +32767 Geniş bir banda sahip olup, hem pozitif, hemde negatif sayısal değerleri karşılamak içindir
Renktir 32 -2147483648 +2147483647 KYM (RGB) ve KYMŞ (RGBA) renklerini karşılamak içindir
Saattir 32 -2147483648 +2147483647 Saat, Dakika ve Saniyeyi karşılamak içindir
Rakamdır 32 -2147483648 +2147483647 Standart sayısal değerleri karşılamak içindir
SafRakamdır 32 0 - 4294967295 Standart geniş bir banda sahip olup, sadece pozitif sayısal değerleri karşılamak içindir
EsnekRakamdır (32Bit) 32 -2147483648 bis +2147483647 32 Bit derlemede Rakam ile aynıdır
SafEsnekRakamdır (32Bit) 32 0 - 4294967295 32 Bit derlemede SafRakam ile aynıdır
EsnekRakamdır (64Bit) 64 -2147483648 bis +2147483647 64 Bit derlemede GenişRakam ile aynıdır
SafEsnekRakamdır (64Bit) 64 0 - 4294967295 64 Bit derlemede SafGenişRakam ile aynıdır
GenişRakamdır 64 −9223372036854775808 - +9223372036854775807 Çok geniş bir banda sahip olup, hem pozitif, hemde negatif sayısal değerleri karşılamak içindir
SafGenişRakamdır 64 0 - 18446744073709551615 Çok geniş bir banda sahip olup, sadece pozitif sayısal değerleri karşılamak içindir
KüçükVirgüldür 32 -1175494e-38 - +3402823e+38 Normal boyuttaki virgüllü rakamlar içindir
Virgüldür 64 -22250738585072013e-308 - +17976931348623157e+308 Büyük virgüllü rakamlar içindir
İzdir 32 0 - 4294967295 Türü belirsiz, işaretli adresleme içindir
Tarihtir (32Bit) 32 -2147483648 bis +2147483647 Sadece Tarih bilgisini içermek içindir
Tarihtir (64Bit) 64 −9223372036854775808 - +9223372036854775807 Sadece Tarih bilgisini içermek içindir
TarihSaattir (32Bit) 32 -2147483648 bis +2147483647 Tarih ve Saat bilgisini içermek içindir
TarihSaattir (64Bit) 64 −9223372036854775808 - +9223372036854775807 Tarih ve Saat bilgisini içermek içindir
AsciiMetnidir * Karakter başına Bayt Bu tür C kütüphaneleri ile veri alışverişi için özel olarak sunulur. Basit standart olarak Metin türünü kullanır ve tüm karakterleri Unikod modelinde Metin türünde tutar
Metindir * Karakter başına ÇiftBayt Basitin sunduğu standart karakter türüdür. Tüm metinsel veriler bu türle tutulur
Esnektir (32 Bit) 32 0 - 4294967295 Esnek özel bir türdür. Tüm diğer türleri destekler. Bazen gerekli olduğu için sunulmaktadır. Fakat standart olarak asla kullanılmamalıdır. Sadece gerçekten gerektiği yerde kullanılması doğrudur.
Esnektir (64 Bit) 64 0 - 18446744073709551615 Veri Türü "Esnek" özel bir türdür. Bu türün özelliği ise, diğer türlerin hepsinden olabilir. Esnek ihtiyaç durumunda yeniden yapılandırılır. Esnek türünün kullanılmasının gerekli olduğu durumlar mutlaka vardır. Ama önerilen o ki, mümkün oldukça bu türden az kullanılmasıdır. Çünkü "Esnek" normalden çok daha fazla hesaplama ve işlem adımları gerektiriyor. Bu durum programın yavaşlamasına ve ağır çalışmasına sebebiyet verebilir. Tabloya bakıldığında kapasite açısından aynı kapasiteye sahip türler ile karşılaşıyoruz. Kapasiteleri aynı olsa bile kullanım durumlarında farklılıkları ortaya çıkmaktadır.
Yapıdır 32 0 - 4294967295 Yapısal adres geri verir
Objedir 32 0 - 4294967295 Objesel/Bileşensel adres geri verir
Bileşendir 32 0 - 4294967295 Objesel/Bileşensel adres geri verir


Örnekler:

   Prosedür X ( ... ) Rakamdır ? Normal bir sayısal değer verir
   Prosedür X ( ... ) Dizilimel Rakamdır ? Komple bir dizilimi geri verir
   Prosedür X ( ... ) İşaretli Rakamdır ? Global birimden bir değişkene işaret verebilir
   Prosedür X ( ... ) İşaretli Dizilimsel Rakamdır ? Global birimden bir dizilime işaret verebilir
   Prosedür X ( ... ) İşarettir ? Bellek alanında bir adrese işaret verebilir
   Prosedür X ( ... ) Yapıdır ? Bir yapı geri verebilir
   Prosedür X ( ... ) Objedir ? Bir obje geri verebilir


Erişebilirlik

Prosedürlerin tanımlama sırası önemli değildir. Basit derleme esnasında gereken tüm önemlemleri otomatik olarak alır. Aynı geçerlilik alanında bulunan tüm prosedürler birbirleri tarafından çalıştırılabilir. Tek istisna Başlat-Prosedürüdür.


Yükleme

Aynı isime sahip, fakat parametre adetleri farklı olan prosedürler kodlanabilir. Bu prosedürler birlikte bir yüklemedirler (Overloaded Functions). Derleyici parametre adetlerinden hangi prosedürün çalıştırılmak istendiğini tespit eder.

Örnek:

Değişken Metin mesajnotu

Prosedür not ( Metin mesajım )
   mesajnotu = mesajım
ProsedürSon

Prosedür not () Metindir
   Sonuç mesajnotu
ProsedürSon

Prosedür Başlat ()
   not( "Merhaba Dünya" )
   Denetim not()
ProsedürSon


Örnek

İnternetten bilgi edinme

Geri dönGiriş      Kaydol      Bilgi      Gizlilik      Site HaritasıBu İnternet sitesinde bulunan tüm kod, görsel kaynaklar ve bilgi, özellikle belirtilmemiş ise, 5M-Ware'e aittir ve tüm hakları saklıdır. Bu kaynakların izinsiz kopyalanması, izinsiz başka platformlarda kullanılması yasaktır. Ayrıntılı bilgi için Kullanıcı Sözleşmesini inceleyebilirsin.


ok
Bu web sitesi çerezleri saklamaz. İletişim formu aracılığıyla yapılan sorular geçici olarak saklanır ve işlemden sonra silinir. Yazı tipleri Google’dan alınmıştır. Ayrıntılı bilgi için  Gizlilik Politikamızı  inceleyin.

5M-Ware Youtube Videoları Blogger Tumblr


Icons erstellt von Freepik from www.flaticon.com


Tüm Telif Hakkı Saklıdır© 2019-2023 5M-Ware
info@basit.web.tr